Eksjöutställningen i Skedhult med kritik ligger nu på utställningssidan under Eksjöutställningen.

Nu är jaktprovsresultat samt statistik över alla rörliga prov inlagda under "Jaktprov".

Slutresultatet från Värnamoprovet ligger nu ute under Jaktprov Värnamoprovet.

Stort grattis till bästa hund Kävsjös Tina med Ägare Per-Olof Magnusson Österbymo. Resultat 120/58 och 81/54.

Lika klentroget varje år men det är ju faktiskt sant! Nu går vi mot ljusare tider!

Jaktprovsprotokoll Klubbuttagning 2 är inlagda under fliken Jaktprov Klubbuttagning 2

 Årsmötet 2012

Årsmötet 2012  avhölls på Vrigstad värdshus. Samlingen började på eftermiddagen med information från kennelkonsulent Monica Ölen-Krüger. Därefter genomfördes årsmötesförhandlingarna med Leif Rydell som mötesordförande och undertecknad höll i pennan. Mötet avslutades med att Stefan Johansson demonstrerade klubbens nya hemsida och slutligen var det dragning av Raketenlotterna. Vinnare av 3000 kr var blev Tomie Carlsson och Kent Allansson. Stort grattis.

Efter avslutat mötet drog sig samlingen en trappa upp till restaurangen. Lite extra festligt blev det i år då klubben har sitt 90-års jubileum. Trerätters middag inmundigades och det bjöds på underhållning i form av sång och musik. Efter middagen var det dags att tacka av personer som efter trogen tjänst avslutat sina uppdrag för klubben. Det delades även ut vandringspriser och förtjänsttecken. Det blev en trevlig kväll på Vrigstad värdshus i Smålands stövarklubbs anda.

Vid pennan

Karin Åström

Underkategorier

The Joomla! content management system lets you create webpages of various types using extensions. There are 5 basic types of extensions: components, modules, templates, languages, and plugins. Your website includes the extensions you need to create a basic website in English, but thousands of additional extensions of all types are available. The Joomla! Extensions Directory is the largest directory of Joomla! extensions.

Cenneth Quick ordförande i Smålands Stövarklubb. Här kommer jag att blogga om allt som händer och kommer att hända inom klubben

These are my photos from parks I have visited (I didn't take them, they are all from Wikimedia Commons).

This shows you how to make a simple image gallery using articles in com_content.

In each article put a thumbnail image before a "readmore" and the full size image after it. Set the article to Show Intro Text: Hide.

We search the whole countryside for the best fruit growers.

You can let each supplier have a page that he or she can edit. To see this in action you will need to create a users who is in the suppliers group.  
Create one page in the growers category for that user and make that supplier the author of the page.  That user will be able to edit his or her page.

This illustrates the use of the Edit Own permission.

Extra information