De grundläggande kraven är att en blivande domare är medlem i Svenska Stövarklubben, har fyllt 21 år (vid särskilda skäl 19 år) och har erfarenhet avjakt med drivande hund.

Vi ser gärna att det är erfarenhet från stövarjakt som den blivande domaren har.

Det är lokalklubbens styrelse som handhar och ansvarar för rekryteringen och utbildningen av nya domare.

Utbildningen består av en teoretisk och en praktisk del.Om teoriutbildningen blir godkänd skall du som aspirant delta på minst två officiella jaktprov och tillsammans med en domaremed minst tre års (3) praktik som domare diskutera de olika bedömningsmomenten som ingår i jaktprovet.

Därefter gör du en egen provbedömning, ett så kallat examinationsprov. Efter sammanlagt minst tre prov med olika utbildningsledare (domare) där bedömda hundar på provet måste ha erhållit prisvärt drev, kan utbildningsdomarna och kollegiet godkänna aspiranten som jaktprovsdomare. Slutligen är det Svenska Stövarklubbens styrelse som ger auktoritet åt den nya domaren, dock endast för en period av tre år. En domare som regelbundet tjänstgjort under treårsperioden och följt god domaretik får automatiskt en auktorisation för lika många år. Det är Svenska Stövarklubbens jaktprovregler och jaktprovsanvisningar som är rättesnöret, de skall alltid finnas med både när du går aspirant och när du är färdig domare. Utan den så är det inte lätt att ge de rätta  egenskapspoängen. Dessa som är preliminära skall du presentera för hundföraren efter provtidens slut.

Verkar det svårt? Det är egentligen inte så märkvärdigt men kom ihåg att det är någon annan än du själv företrädesvis en jaktprovsdomare som måste rekommendera dig som aspirant och det skriftligt.

Hans Norberg

Jaktprovsdomaransvarig

Klubbtillhörighet

-Hundägare skall vara medlem i SKK.

Rapportering mm
-Efter genomfört prov, skall provet behandlas i kollegium (telefonkollegium är lämpligt för att minska handläggningstiden).
-Provet sänds in till SKK:s jaktprovskommitté genom kommissariens försorg.

Kostnader
-Provet kostar hundägaren 300:- + reseersättning för domare.
-Av de 300:- får domaren 150:- och Sm StK 150:- (stamboksavgiften för dessa prov är 55:-).

Övrigt
-Vildsvinshund med godkänt RR får släppas 09-01 (annars 10-01).

Jan-Erik Berg
Jaktprovsansvarig

 

[Form Jaktprovsblankett not found!]

Fullmäktige: Tomas Lööf
Kommissarie: Lars-Åke Johansson
Centralort: Eksjö är centralort och sekretariatet finns på Eksjö Camping.

Invigning: Provet invigs på mässen TRIANON (Den ligger norr om Ing 2 kasern)fredagen den 3. februari kl 19.00.

Jaktprovsmiddag: Vi serverar jaktprovsmiddagen i matsalen på mäss TRIANON kl 20.00. Domare och vägvisare bjuds av klubben. Hundägare och övriga betalar direkt till mässen. Priset är ca 200:-kr

Boende:

Eksjö camping ligger i östra delen av staden och 10 minuters promenad från centrum. Där finns stugboende med 5-10 stugor av olika storlekar. Tel. 0381-395 00

Eksjö Stadshotell ligger mitt i stan vid Stora Torget. Tel. 0381-13020

Eksjö vandrarhem i Gamla sta´n ligger fem minuters promenad från centrum. Tel. 0381-361 70

Du hittar mer information på vår hemsida http://www.lokalklubb.stovare.se/smaland/

Viktigt!
Hundägare skall kontakta domarna för lördag och söndag senast torsdag kväll.

Domarna kontaktar vägvisarna senast torsdag kväll.

Dagordning Fredag den 3. februari.

Kl 18:00 Genomgång med domare och aspiranter.

Kl 19:00 Invigning och genomgång med domare, hundägare, vägvisare och aspiranter.

Kl 20:00 Gemensam jaktprovsmiddag. Vägvisare som står med i katalogen inbjudes som klubbens gäster.

Lördagen den 4. februari.

Kl 06:00 Frukost och därefter avresa till provmarken. OBS! Hundägare svarar för transport till provmarken.

Kl 08:00-16:00 Provtid
Kl 14:00-18:00 Rullande kollegium som börjar så snart som det är beslutsmässigt (fem domare).
Kl 15:30-18:00 Middag, typ dagens rätt serveras på campingen.
Kl 18:00-19:00 Dagens resultat meddelas och genomgång inför söndagen.

Söndagen den 5. februari.

Kl 06:00 Frukost och därefter avresa till provmarken. OBS Hundägare svarar för transport till provmarken

Kl 08:00-16:00 Provtid
Kl 14:00-18:00 Rullande kollegium som börjar så snart som det är beslutsmässigt (fem domare).
Kl 18:00 Avslutning och prisutdelning
 

OBS. Arrangören förbehåller sig rätten att göra ändringar av domare och provområden.

Hundägare vars hund ej kommer till start meddela snarast möjligt till Gunnar Pettersson telefon 070-8556370
 

Varmt Välkomna

 

 
  
   

Fullmäktige: Tomas Lööf
Kommissarie: Lars-Åke Johansson
Centralort: Eksjö är centralort och sekretariatet finns på Eksjö Camping.

Invigning: Provet invigs på mässen TRIANON (Den ligger norr om Ing 2 kasern)fredagen den 3. februari kl 19.00.

Jaktprovsmiddag: Vi serverar jaktprovsmiddagen i matsalen på mäss TRIANON kl 20.00. Domare och vägvisare bjuds av klubben. Hundägare och övriga betalar direkt till mässen. Priset är ca 200:-kr

Boende:

Eksjö camping ligger i östra delen av staden och 10 minuters promenad från centrum. Där finns stugboende med 5-10 stugor av olika storlekar. Tel. 0381-395 00

Eksjö Stadshotell ligger mitt i stan vid Stora Torget. Tel. 0381-13020

Eksjö vandrarhem i Gamla sta´n ligger fem minuters promenad från centrum. Tel. 0381-361 70

Du hittar mer information på vår hemsida http://www.lokalklubb.stovare.se/smaland/

Viktigt!
Hundägare skall kontakta domarna för lördag och söndag senast torsdag kväll.

Domarna kontaktar vägvisarna senast torsdag kväll.

Dagordning Fredag den 3. februari.

Kl 18:00 Genomgång med domare och aspiranter.

Kl 19:00 Invigning och genomgång med domare, hundägare, vägvisare och aspiranter.

Kl 20:00 Gemensam jaktprovsmiddag. Vägvisare som står med i katalogen inbjudes som klubbens gäster.

Lördagen den 4. februari.

Kl 06:00 Frukost och därefter avresa till provmarken. OBS! Hundägare svarar för transport till provmarken.

Kl 08:00-16:00 Provtid
Kl 14:00-18:00 Rullande kollegium som börjar så snart som det är beslutsmässigt (fem domare).
Kl 15:30-18:00 Middag, typ dagens rätt serveras på campingen.
Kl 18:00-19:00 Dagens resultat meddelas och genomgång inför söndagen.

Söndagen den 5. februari.

Kl 06:00 Frukost och därefter avresa till provmarken. OBS Hundägare svarar för transport till provmarken

Kl 08:00-16:00 Provtid
Kl 14:00-18:00 Rullande kollegium som börjar så snart som det är beslutsmässigt (fem domare).
Kl 18:00 Avslutning och prisutdelning
 

OBS. Arrangören förbehåller sig rätten att göra ändringar av domare och provområden.

Hundägare vars hund ej kommer till start meddela snarast möjligt till Gunnar Pettersson telefon 070-8556370
 

Varmt Välkomna

 

Extra information