Kort information, mer kommer senare!

Kommande jaktsäsong införs ett nytt system (Hundprov)för anmälan till jaktprov. Detta är ett system utvecklat av Svenska stövarklubben och som lokalklubbarna kommer att använda sig av.

Som hundägare kommer du då att få anmäla din hund för start på en hemsida. All hantering av hundens provuppgifter ligger digitalt och gör att det blir smidigare, säkrare och snabbare hantering. För den hundägare som behöver hjälp med anmälan mm så hjälper vi självklart till.

För domare så kommer det också bli stor skillnad. All rapportering av hunduppgifter sker digitalt och varken pengar eller protokoll skickas med post. Vi får en snabbare hantering av provuppgifter vilken gör att vi fortlöpande kan inrapportera resultat till Hitta Stövare samt Svenska Kennelklubben.

I juni månad var kommisarier samt stor del av styrelsen på utbildning i det nya systemet. Vi arbetar nu för att fixa till det sista för att systemet ska färdigt tills provsäsongen börjar. 

Målet är att övriga domare kommer att få utbildning under slutet av augusti månad- början av september.

Vi har full förståelse för att inte alla domare eller medlemmar har tillgång till dator eller har svårt för det digitala. Därför kommer vi att ha ett antal medlemmar i klubben som hjälper till där det behövs. Det kan vara hjälp vid anmälan eller att få hjälp med att registrera ett genomfört prov till exempel.

Ha en fin sommar alla så kommer mer information under augusti.

Hälsningar

Klubbansvariga för Hundprov

Stefan, Bosse, Bjarne, Janne

 

 

 

Metoder inom Smålands Stövarklubb för att utse domare vid jaktprov av Mästerskapskaraktär.
1. Det är Styrelsens för Smålands Stövarklubb ansvar och uppgift att ta ut och besluta om vilka domare som ska representera klubben vid jaktprovstävlingar av mästerskapskaraktär.
2. Det ska innebära särskilt hög status att bli utsedd att representera Smålands Stövarklubb som jaktprovsdomare vid mästerskapstävlingar.
3. I första hand ska ett ansökningsförfarande från klubbens godkända jaktprovsdomare tillämpas. Aktuella domaruppgifter för mästerskaps-tävlingar resp. år läggs ut i såväl domarenkät som på hemsida och kungörs även vid klubbens årsmöte. Ansökningstiders utgång kungörs i samband med utsändandet av domarenkäten.
4. Först vid ev. brist på lämpliga sökanden gör styrelsen egna försök till handplockning. Det skall eftersträvas att uttagningarna fördelas så jämt som möjligt över kvalificerade domar, med hänsyn till tidigare uppdrag.

Kriterier för jaktprovsdomare som ska kunna komma ifråga att representera Smålands Stövarklubb vid mästerskapstävlingar
1. Känd och erkänd för sin duglighet som jaktprovsdomare och sin sociala förmåga även i de sammanhang som ligger utanför själva domarinsatsen men inom ramen för en mästerskapstävling.
2. Stor erfarenhet som jaktprovsdomare.
3. Känd och erkänd samarbetsförmåga (eftersom mästerskap som regel döms av domarpar).
4. Flertal jaktprovsdomarinsatser och deltagande på domarkollegium varje år.
5. Vid behov av prioritering mellan sökande med likvärdiga meriter enligt p1 - 4 ska även andra ideella insatser inom klubbens verksamhetsområden värderas och premieras.

2018-04-07 Smålands Stövarklubb

 

Se mer under respektive flik på jaktprovssidorna!

Elitklassprov 2015-11-16--17.

Samling 2015-11-15.

Obs ny kommisarie! Anmälan senast 2015-11-02 till Inge Gerhardsson, Lockebo 1, 572 91 Oskarshamn, 0491-60080 070-6019067.

Provet är öppet för hundar som ej tidigare erhållit 1:a pris Ekl. Provet är i första hand till för egna medlemmar. Förläggning kan ordnas för medverkande. I mån av plats öppnas provet även för öppenklasshundar.

Välkomna!

 

Inför utställningarna i Värnamo och Gränna kommer vi
arrangera ringträning och visa hur man på ett enkelt sätt visar upp sin hund.

19/4 Skjutbanan i Hok Kl 15.00

24/5 Skjutbanan i Bodafors Kl 15.00, Stig börjar sitt
föredrag klockan 16.00 och efter det kör vi en omgång ringträning till.

Vid träffen i Bodafors kommer även Stig Johansson
medverka. Stig kommer tala om viltvård i stort och smått. Vad kan vi göra för att gynna haren? För er som inte känner Stig jobbade han i sitt yrkesverksamma liv som länsjaktvårdare åt Svenska Jägareförbundet.

Ingen föranmälan behövs någon av gångerna!

Kontakt:Gunnar Pettersson 070-855 63 70

Här rapporteras fortlöpande med början 8.00

_______________

Extra information