Obs! Uppdaterad startlista klubbuttagning 2

Med anledning av att SvStK har firat 100-årsjubileum och SmStK 90-årsjubileum under 2012, får de tre bästa smålandshundarna från Eksjö- och Kostaprovet 2012 starta på Klubbuttagning 2 (tillika KM). Detta innebär att vi har 15 hundar till start på Klubbuttagning 2 både 2012 och 2013.

Om vi inte får tillräckligt med hundar i Ekl vid Högsby- och Kostaprovet, kommer vi att komplettera med hundar i Ökl.

Resultatlista klubbutagning 1.

1. Ham Björnekers Kasper Äg: Jan Lindström 88/56 Hare

2. Fin Bottenfjärdens Dimma Äg: Hans Thelin 87/55 Hare

3. Ham Bodastigens Kiara Äg: Roger Johansson 99/53 Hare

4. Fin Hanakan Nina Äg: Ossi Väisinen 42/57 Hare

5. Ham Attack Äg: Jan Erik Berg 42/56 Räv

6. Ham Skärdalens Esse Äg: Arne Lindborg 61/54 Hare

7. Luz Molle Äg: Christer Sanglén 59/54 Hare

8. Fin Lövängens Boy Äg: Bo Andersson 22/23 Hare

9. Fin Biabys Eko Äg: Emil Håkansson 39/22 Hare

10. Fin Belger Du Nord Wilhelm Äg: Anders Krantz 21/22 Hare

11. Fin Ryda Tallens Laisa Äg: Stefan Karlsson 13/19 Hare

12. Ham Gnilres Carlzon Äg: Bo Dowert 0/23

13. Ham Jösselandets Tellus Äg: Bengt Lindell 0/23

14. Sch Långängens Rasken Äg: Bruno Dahlström 0/21

Resultat i PDF-format

Protokoll Uttagning 1

 

Regelrevidering inför 2016

Ett möte har genomförts med regelrevisionsgruppen i Upplands Väsby 2015-03-20--21. Vid detta möte genomfördes följande:

- En strukturerad genomgång av nu gällande regelverk. Gruppen kunde konstatera att detta regelverk är mycket bra, vilket innebär att några större förändringar inte behövs.


Diskussioner angående att förenkla och underlätta bedömningen samt att kunna använda tekniska hjälpmedel som ett komplement till bedömningen.


Diskussioner angående att få ett tydligare regelverk gällande våra två drevarter Hare och Räv.

- Tydliga Rävregler tas in i regelverket.

- Vi bedömer efter konstaterande av drevdjurets art.


Förtydligande av skalan på momenten, dvs att vi inför hela skalan 1 till 6 med tillhörande text i kommande regelbok.

- Vi plockar bort bokstaven S samt ersätter graverande fel med diskvalificerande fel.

Tidsplan

* Att under ordförandekonferensen 2015-08-15 presentera ett någorlunda färdigt material.

* Att inom arbetsgruppen vara färdiga med det första utkastet till November 2015.

* Att låta förslaget gå ut på remiss till lokalklubbar och anslutna rasklubbar under mitten av December 2015.

* Att begära in remissvar under mitten av Januari 2016.

* Att lägga det till fullmäktigehandlingarna under Februari 2016.

* Att på Stövarfullmäktige 2016 fastställa det nya regelverket.

* Att lämna in regelverket till SKK (senast 2016-07-01).

Jan-Erik Berg

Representant för distrikt 4

 

 

Extra information