RR för vildsvinshundar

Klubbtillhörighet

Hundägare skall vara medlem i SKK.

Rapportering mm

-Efter genomfört prov, skall provet behandlas i kollegium (telefonkollegium är lämpligt för att minska handläggningstiden).

-Provet sänds in till SKK:s jaktprovskommitté genom kommissariens försorg.

Kostnader

-Provet kostar hundägaren 500 sek + reseersättning till domare.

Övrigt

-Vildsvinshund med godkänt RR får släppas 08-01 (om hunden inte driver älg).