Bengt Ljungberg ordförande i Smålands Stövarklubb. Här kommer jag att blogga om allt som händer och kommer att hända inom klubben

7. 0ch 8. december genomförde vi Kosta-provet  enligt alla nödvändiga och självklara begränsningar som pandemiska föreskrifter och direktiv anger. Ett stort och varmt tack till alla deltagande ekipage, domare, vägvisare och, inte minst, till tävlingsledningens Klas Sandberg -Jan-Erik Berg och Bengt Ljungberg. Som vaniligt också till Bo Titusson för hans rtesultatsammanställning.Vi har nu visat att det går alldeles utmärkt att genomföra jaktprovsverksamheten såsom vi tidigare skissat upp den  bla här på hemsidan och på vår Facebooksida. Naturligtvis (!!!!) saknar vi den sociala gemenskapen som vi brukar ha i form av gemensam förläggning, jägarmiddag och nattberättelser om ändlösa drev genomförda av den ena medelmåttan efter den andra mm!

Antalet anmälda hundar (17) och antalet som slutförde provet(15) är anmärkningsvärt bra. Likaså resultaten för såväl elithundarna som för "katterna bland hermelinerna" dvs "öppen-klasshundarna" är alldeles klart helt godkända.

Låt oss nu jaga och njuta så gott vi kan inför jul och nyåret. Och alla ni som funderar på att starta på jaktprov - ta chansen att starta på Högsby- och Värnamoproven i januari. Vi kör där med samma regler och förutsättningar som inför Kosta-provet. Viktigt att vi visar omvärlden att vi fortfarande lever i högsta grad och att eventuella rykten eller farhågor om vår död är både överdrivna och rentav  alldeles åt h-e felaktiga!

Bästa hälsningar från styrelsen för Smålands Stövarklubb genom 

Cenneth Quick

Din Ordf

 

 

Det digitala stövarfullmäktige som avbröts den 30.augusti återupptogs och slutfördes under kvällen den 10.november. Resultatet blev bra och i allt väsentligt precis så som vi ville att det skule bli. Det majoritetsbeslut om visat missnöje med och misstroende mot den  avgångna styrelsen när det gäller sättet att genomföra de verksamheter som majoriteten ansåg vara vitala för året 2019  korrigerades så tillvida att  styrelsen beviljades ansvarfrihet för 2019. Juridiskt och föreningstekniskt mm innebär det (enligt SKK juridiska ombud) att den inte har ett eftermäle att ha gjort sig skyldig till något som helst kriminellt, olagligt eller ha överträtt sina befogenheter. Detta är viktigt, rättvist och bra! Det var  inte heller något i majoritetens "missnöjesbeslut" som påstods om sådant utan kritiken handlade ju om allt det som borde blivit gjort men som aldrig blev av. Korrigeringen av majoritetsbeslutet innebär också att den nya styrelsen helt och fullt kan ägna sig åt framtiden och behöver inte spilla krut på att gräva i "historien".  Bra!

När valberedningen under ledning av vår egen Mikael Pettersson presenterade sina förslag till ny ordförande och en helt ny styrelse valdes samtliga enhälligt och med acklamation. Fantastiskt bra jobb av valberedningen! Den nya styrelsen är geografiskt väl spridd inom Sverige och det kvinnliga inslaget har ökat från tidigare 1 av 9 till 3 av 9. Bra!  Vår egen Thomas Larsson är en av de 9. Bra!  Svenska Stövarklubben nye ordförande heter Rolf Karlsson och är från Dalarna. Nu gäller för oss alla att blicka framåt och ge den nya styrelsen arbetsro och allt det stöd och den uppmuntran den behöver!

Känns skönt att interimsstyrelsen kunde upplösas. De senaste månaderna har varit slitsamma, i flera fall rent plågsamma men också uppmuntrande såväl mentalt som fysiskt. Det ska bli skönt att få återgå till en någorlunda normal tillvaro igen och ägna stövarkrafterna enbart åt Småland!

Cenneth Quick

Din Ordf

 

Tack till våra kämpar på DM!

Grattis till Bosse Titusson och Stefran Lundgren och deras ögonstenar som tog två av de tre "pallplatserna"!

Lycka till med fortsättningen (dvs skitjakt!)!

Cenneth Q

 

Stort tack till alla som startade på KM! Så även till arbetsgruppen för arrangemanget! Hade själv äran och nöjet att vara tillsammans med Bengt Eriksson och döma hans finska Fallaskogens Cindy dag 2. Så gott att äntligen få göra något av det som man egentligen borde syssla med mycket oftare i stället för allt annat som stjäl ens vakna tid! Hoppas nu det går bra på DM så att vi får representanter till SM! Det finns ljus i tunneln!

Skitjakt önskas alla!

Cenneth Quick

Din Ordf

Vid Svenska Stövarklubbens fullmäktigemöte den 30.augusti beslöts bl a att välja en ny valberedning som ska ta fram kandidater till en helt ny styrelse för Svenska Stövarklubben. Chef och sammankallande för denna valberedning är vår egen Mikael Pettersson (Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.) (tfn 0702 834151). Övriga är Mikael Barchéus , Olle B  Häggkvist, Rolf Johansson och Lennart Ragnarsson. Detta gäng har den helt överskuggande och viktigaste uppgiften av alla just nu och fram till dess att fullmäktigemötet återupptas den 10. november. Gör ALLT vad Du kan för att stötta och stödja dem! Kontakta Mikael och tipsa! Läs även "Mickes" inlägg på Svenska Stövarklubben hemsida! 

Cenneth Quick

Ordf Smålands Stövareklubb och även fram till 10/11

Ordf Svenska Stövarklubbens interimsstyrelse

Rubricerat SM ska genomföras enligt de direktiv och riktlinjer som angetts i Svenska Stövareklubbens skrivelser på klubbens hemsida daterade 2020-07-01 och 2020-08-08 (Ref : Gunnar Pettersson).

Arrangör är Hallands stövarklubb.

Tävlingstid är planerad till 2021-02-05--07.

Sista anmälningsdag är 2020-11-30.

Anmälan och ev frågor till Erik Liljekvist (E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.)

För Svenska Stövarklubben

Cenneth Quick

Interimsordförande

Stövarfullmäktige 2020 genomfördes digitalt igår , söndagen den 30/8. Klubben representerades av undertecknad, Bjarne Engström, Agne Pettersson och Stefan Johansson.

Mötet avslutades i förtid efter det att sittande styrelse inte beviljats ansvarsfrihet för genomförd verksamhet 2019. Styrelsen avgick och en interimsstyrelse tillsattes. Till ordf valdes undertecknad och jag fick två medhjälpare, Gottne Lindgren och Leif Lundholm. Båda från Västebotten. Vår uppgift blir att "hålla skutan flytande" och kalla till ett nytt digitalt Stövarfullmäktige den 10/11 kl 1900. 

Ny valberedning tillsattes med vår egen Mikael Pettersson som sammankallande. Hans medhjälpare är Michael Barchéus, Norrbotten, Rolf Johansson, Dalarna, Lennart Ragnarsson, Västergötland och ytterligare en från distrikt 2 som inte har namngivits ännu.

Återkommer med mera info när protokollet blivit justerat och officiellt.

Cenneth Quick

Din Ordf

Trots pandemi och koppeltvång känns det läge för en uppdatering.

Vill ge er alla en uppdatering av vad som idag är känt om vad vi tror oss kunna åstadkomma framöver. 

 

Årsboken är nu ute hos alla kända och betalande medlemmar. Där hittar Du  det mesta av vad Du behöver veta om det som varit och är på gång. Är det där något i boken Du undrar över eller har synpunkter på så kontaktar Du Herr Redaktören , Roger Nilsson 070 6763060, eller vänder Du Dej direkt till den som är  ansvarig för den verksamhet Ditt ärende gäller.

Loppet för våra utställningar i år är kört. Det är så många detaljerade pekpinnar från centrala instanser att det inte är mödan värt att ens försöka. Vi måste respektera detta även om det svider. Innebär att vår nästa utställning, förhoppningsvis, är Värnamo i april 2021.

Lydnadskursen i Växjö under ledning av Anna-Karin Andersson och Bengt Lindell avslutas söndagen 5. juli. Har varit mycket lyckad och uppskattad och anmälningar till nästa år har redan kommit. Bra  jobbat av alla inblandade!

Domarkonferenser i skogen är tänkta att genomföra enligt utsänt program, dvs den 29/8 resp 12/9. Se årsboken sid 44! Du som ska till Bengt Lindell - kolla så att Du får rätt datum dvs den 29/8 (ett tryckfel i årsboken)! 

Stövarfullmäktige 2020 är tänkt att försöka genomföras i slutet av augusti som ett "digitalt" möte med stöd av SKK. Innebär för vår del att vi ska fösöka samla vår egen styrelse till ett utomhusmöte innan dess. Syftet då blir att kolla upp inför återstoden av verksamhetsåret och att förbereda vår roll och vårt deltagande i "digitala" Stövarfullmäktige 2020.

Vid sitt senaste möte den 27/6 beslöt Svenska Stövarklubbens styrelse att "Har- SM" ska genomföras. I nuläget verkar det som Värmlands Stövarklubb frånsagt sej arrangörsskapet. SvStkl kommer att kolla detta och om så fortfarande är fallet kommer "stafettpinnen" att gå till någon annan lokalklubb. SvStkl beslut om "Har-SM" innebär för vår del att vårt "KM" samtidigt blir enda uttagningen till "Har-SM" och DM (Skåne-Blekinge Stövarklubb är planerad arrangör av DM). Vårt "KM" blir i form av ett "Rörligt Ekl-prov". Mera om detta senare genom Bjarne Engströms försorg.

Resten av vårt eget jaktprovsprogram ska vi verkligen försöka genomföra så mycket det bara går. Öppenklass-proven och RR bör kunna köras som vanligt. Elitklassproven i Värnamo och Högsby likaså (Högsby dock troligen utan gemensam förläggning, samling och middag). Kosta, Eksjö och Smålandsräven riktas in mot ett liknande koncept som Värnamo och Högsby. Dvs allt det "jaktliga" som vanligt men övrig logistik utan "hummer och majonäs" (gemensam förläggning, samling och jaktmiddag mm). Mer om detta senare.

Anna Green Svensson  jobbar med att se om det går att skapa en almanacka även för 2021. Vi hoppas kunna informera om detta senast efter vårt styrelsemöte i augusti.

Allt för nu! Lev väl och håll Er friska! Det är idag närmre "släppedags" 2020 än någonsin!

Cenneth Quick

Din Ordf 

Hej på Er alla stövarvänner!

Med anledning av alla de bestämmelser (motsv) som nu gäller m a a pandemin så klarar vi inte att genomföra vår tidigare redovisade verksamhetsplan för 2020 - 2021.

Hej alla därute! Om ni tycker att det ser rätt händelsefattigt ut här på hemsidan så är det helt rätt! Vår stora uppgift just nu är att ligga kvar på tappten och kraftsamla till att behålla hälsan och överleva. Våra planerade verksamheter ligger nere tills vidare men med första siktet inställt på att ses på utställningen i Åseda den 16/8. Ett undantag är lydnadskursen i Växjö som har kommit igång med ledning av Anna-Karin A och Bengt L.

Vi har fått glädjande hälsning från Generalsekreteraren för Barncancerfonmden, Thomas Larsson. Man tackar oss varmt för den gåva (166 048:-) vi skänkte efter årets "PR-jakt för allmogen". Du kan se ett diplom från honom på olika Face-booksidor (bl a vår egen).

Om/när läget ändras så ska vi försöka orientera er alla här på hemsidan så fort det bara går. Håll humöret uppe!

Cenneth Quick

Din Ordf 

Extra information