Cenneth Quick ordförande i Smålands Stövarklubb. Här kommer jag att blogga om allt som händer och kommer att hända inom klubben

Svenska stövarklubbens sekreterare Lars-olof Thörnkvist har avlidit den 8. augusti. Han gjorde mycket för stövarvänner. Våra tankar går till hans anhöriga. Från oss i Smålands Stövarklubb önskar vi att han får vila i frid i de trakter där stövardreven aldrig tystnar! /Cenneth

Igår (den 6/8) genomfördes vår sista utställning för i år. I Åsedas Folkets Park. Tillsammans med beaglar och drevrar. Som vanligt, en väl genomförd tillställning och med god stämning hos alla som jag träffade. Jag vill här passa på att framföra min uppskattning till alla er medlemmar som ställer ut era hundar. Det är viktigt att vi får kvitto på at vi har friska, sunda och rastypiska favoriter. Jag hoppas också att alla vill förena sej med mej i ett jättevarmt tack för allt det fina och uppoffrande arbete som nätverken runt vår utställningsansvariga Anna Lindborg har gjort i samband med utställningarna i Värnamo, Eksjö och Åseda! Utan att föregripa de mera djupgående utvärderingarna av årets utställningsverksamhet är det tre saker som snabbt dyker upp i skallen på mej. Det ena är att hundarna som visats genomgående har varit av hög kvalitet och i bra kondition/hull. Det andra är att visningen av hundarna har bara blivit bättre år från år. Det syns att man försökt att förbereda sej genom övning av såväl hund som förare. Det tredje är att alla domarna i år var kvinnor. Tre helt olika personligheter men med minst två saker helt klart gemensamt. De var mycket kunniga och med utmärkt förmåga att förmedla sina intryck. De stod, enligt min uppfattning, inte på något sätt efter dem av sina manliga kolleger som jag under årens lopp träffat på i ringarna. Under våren/sommaren har det genomförts två lydnadskurser inom klubben. Den ena i norra delen med Lars och Gunnar Pettersson som ledare och en i Växjö på initiativ av vårt zonansvariga länsombud i G län, Bengt Lindell och där Anna-Karin Andersson var instruktris. Deltog själv i kursen i Växjö. Uppskattningen från deltagarna har varit väldigt stor och gensvaret från hundarna, minst sagt, anmärkningsvärt! Hoppas verkligen att dessa kurser följs av flera! Vilken känsla det är bara med detta att kunna gå med en stövare i slakt koppel på ströget i fullpackad turiststad! Eller vad sägs om att kunna få hunden att stanna när den är på väg att springa ut i gatan? Eller bara att kunna öppna bagagelucka och hundbur utan att ha hjärtat i halsgropen innan man hunnit koppla den jaktsugna rackaren? Glädjande att zonansvarig i Kalmar län, Per-Gunnar Sohlberg har annonserat om lydnadskurs även i våra östliga domäner! Tack även till alla som anordnat och deltagit i de ringträningar som genomförts inför våra utställningar! Vid senaste Stövarfullmäktige så förlorade vi från Smålands Stövarklubb en omröstning kring våra nya jaktprovsregler. Vi ville, i enlighet med vårt årsmötesbeslut, ha kvar punkten "Lydnad" som poängsatt och viktig bedömning vid jaktprov. Det blev inte så. Klubban har slagit i bordet. Beslut är fattat av majoritet och i demokratisk ordning att lydnad inte poängsätts längre vid jaktprov. Vi får lära oss att leva med det beslutet. Men låt oss för den skull aldrig vika en tum när det gäller att ge omvärlden den signalen att en stövare är en samarbetsvillig, lydig och socialt välanpassad kamrat såväl i som utanför skogen! Nu är det inte långt kvar tills stövarjakterna börjar! Jaktprovsprogrammet är lagt och Du hittar det antingen på sidorna 34 - 39 i årsboken för årgång 2016 eller här på hemsidan. Vill Du kontakta de zonansvariga länsombuden så hittar Du dem på sid 15 i årsboken. Detta med information kan ibland vara klurigt. Men hittar Du inte vad Du söker här på hemsidan så har vi det mesta på pränt i vår årsbok som alla betalande medlemmar har fått skickad till sig. Önskar er alla en härlig jaktsäsong till brädden fylld av Dianas leenden! /Cenneth

Efter att ha avslutat Anna- Karins lydnadskurs i Växjö beslöt vi att de som ska ställa ut sina hundar i Åseda kanske kunde behöva lite extra ringträning strax innan. Så Anna-Karin kommer hem till mej i Lädja onsdagen den 3. augusti kl 1800 och kör ett kvällspass inför lördagens övningar i Åseda. Gäller, naturligtvis, inte enbart hundarna från Växjö-kursen. Vill Du vara med så ring eller e-posta mej senast 1.augusti på tfn 0709 754469 eller på min e-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.. se .

Cenneth

Genomfördes den 3- 5 juni i Upplands Väsby. Bra genomfört möte. Vår egen hedersman och förre ordförande, Thomas Lööf, valdes in i styrelsen för Svenska stövarklubben. Vår förre domaransvarige, Mikael Pettersson, valdes in i valberedningen för Svenska Stövarklubben. Särskilt hedersuppdrag hade anförtrotts vår nyligen avgångna sekreterare, Karin Åström. Hon hade kallats i särskild ordning för att fungera som vice ordförande under fullmäktigerförandlingarna.

Årsmötet avhölls i år på anrika Osaby säteri, strax söder om Växjö. Drygt 60 medlemmar hade mött upp. Det blev ett bra årsmöte där förhandlingarna leddes med bravur av Thomas Lööf med Bo Titusson som secretarius. Mera utförlig information om själva mötet mm senare. Klubbstyrelsens arbetsutskott (Ordf, V Ordf, Kassör och Sekreterare) ska ses helgen den 7-8/5 och förbereda årets första styrelsemöte som ska hållas den 16/5. Efter det mötet kommer vi att redogöra för vilka speciella uppgifter var och en har inom styrelsen. Till Stövarfullmäktige första helgen i juni åker arbetsutskottet som våra fyra delegater. Återkommer med info därifrån före midsommar.

Njut nu i väntan på 21/8!

Cenneth Q

Som Du säkert redan  har sett i Stövaren nr 1 2016 så är det årsmöte på Osaby säteri strax sydväst om Växjö lördagen den 16 april. Om Du, till äventyrs, inte har sett eller glömt så kommer här en påminnelse i all välmening. Samling från kl 1400 med eftermiddagsfika innan vi startar förhandlingarna kl 1500. Kl 1800 äter vi gemensam tvårättersmiddag till det klubbsubventionerade priset av 150:-. Dagordning blir enligt gällande stadgar. Vill Du ta del av motioner till årsmötet så kommer dessa att läggas ut här på hemsidam. Så även styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna året och även förslaget till verksamhetsplan för 2016 - 17. Glöm inte att Du ska anmäla Dej senast den 5.april till vår sekreterare antingen via e-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller tel 070 2086186.

Välkommen och väl mött önskar styrelsen genom

Cenneth Q

Jakterna genomförda idag i trakterna runt Växjö. 136 jägare på 9 jaktrutor. 10fältharar och 2 svenskharar skjutna. Arrangemanget mycket lyckat och fick mycket beröm av alla deltagare. Ca 42.000 SEK till barncancerfonden!!!! Mera info om detta äventyr så fort vi hinner. Stort tack till alla inblandade med våra ombud i G-län Bengt Lindell och Johan Frisk i spetsen!/Cenneth


Ordförandekonferens i Stockholm fredag och lördag. Utställning i Åseda på söndagen. Bockapremiär. Äntligen sätter det igång på "redit"!

 

Alla 19 lokaklubbarna, alla rasföreningar och delar av Svenska Stövarklubbens styrelse höll ordförandekonferens 14--15/8 i Huvudmetropolen. Bra möte med mycket information även "off the record" långt in på natten. Vår egen Gunnar Petersson orienterade på fredagskvällen om medlemsfrågor och PR-verksamhet.

Lördagen inleddes av Thommy Sundell med reflektioner om valpregistreringar. Läget verkar lite bättre i år än senaste året. Men, dessvärre, fortfarande samma elände som tidigare. Många tikägare vågar inte para förrän man fått "Excellent" och Cert på utställning och blivit Jaktchampion (och helst vunnit antingen SM eller Eksjöprovet). Vad i Jösse(!) namn är det för fel på en 3-4-årig tik som varit helt frisk i hela sitt liv, fått ett bra omdöme på utställning(dvs inga fel värda att nämna) och tagit pris på jaktprov med bra egenskapspoäng? Varför räcker inte detta för att föra släktet vidare?

Vidareutveckling av våra svenska stövare var nästa punkt på programmet. Fortsätter dagens trend går vi mot nattsvart mörker. Ingen tvekan om detta från vare sig experter eller amatörer. Några klara slutsatser var bl a : Tikarna måste valpa tidigare, ta bort rädslan för att föra in nytt blod i de olika rasernas avelslinjer. Stövare har ett avelsindex på 6 år. Taxar och drevrar har 4.

I anslutning till detta diskuterades unghundars start på jaktprov. Förslag finns i nya regelverket på start från 12 månaders ålder. Bör väl rimligen innebära att man måste börja träna hunden i halvårsåldern, eller.....? Hoppas bara att man inte kör för alltför hårt alltför tidigt. Det är inte mycket bevänt med en stövares leder, ligament, skelett mm före 15-18 månadersålder. Träningen måste ju vara långsiktig. Man vill ju gärna behålla "kelgrisen" i många år.

Avelskommitténs ordförande i SKK Pekka Olsson redogjorde för det uppdrag han har att utreda "Utmaningar för stövarraserna ur ett avelsperspektiv". I förlängningen anade man att det var en gemensam"Svensk stövare" som kun de vara målet. Han fick dock mycket tydligt klart för sig att vårt fullmäktigebeslut 2014 som klart sade ifrån att gruppen som arbetade med dessa frågor inte skulle fortsätta. Min bedömning är att det inte blir någon "Svensk Stövare". Däremot öppnades fältet för "Nordisk" altenativt "Europeisk Stövare".Särskilt då eftersom alternativet ter sig ödersdigert.

Arbetsgruppen för översyn av jaktprovsreglerna (där vår representant är Janne Berg) har lämnat sitt förslag till Svenska stövarklubbens styrelse. Vi får ärendet på remiss den 19 september. Vi ska svara senast den 19 november. Slutliga förslaget ska sedan vara hos oss så att vi kan yttra oss på vårt årsmöte i mars/april 2016 och sedan ska beslut tas på Stövarfullmäktige våren 2016. Tanken är att vi sedan ska döma våra jaktprov efter dessa justerade regler från hösten 2016. Innebär bl a att vi måste redan nu planera för en rejäl kompetensutveckling av vår domarkår under sommaren - förhösten nästa år! 

En mera fullödig information från ordförandekonferensen kommer i Stövaren nästa gång.

Hann med ett hastigt besök på vår Åsedautställning. Såg bra ut. Domare Dennis var i gång med sedvanlig bravur. Trevligt med samarrangemang med drevrarna och beaglarna. Många i rörelse i Åseda folkpark. Köpte en förnämlig almanacka för 2016 av de två superförsäljarna Sten-Åke Ek och Ulf Sivberg. Redan första försöket med vår almanacka blev riktigt bra tycker jag. Hoppas att den kommer att finnas i de flesta medlemmarnas ägo snarast möjligt! Utställningsresultaten kommer i särskild ordning så fort Anna L et Co hinner.

Lev nu väl och ut iskogen med Er!/Cenneth 

 

Den 1. februari år 2012 startade vår hemsida att räkna antalet besökare på sidan. Idag, tre år senare, har sidan besökts av besökare mer än 100.000 gånger! Bra! Stort tack till alla besökare och våra eldsjälar som ser till att den fungerar och hålls aktuell!

Cenneth

Söndagen den 8/2 hade våra länsombud i Kronoberg, Bengt Lindell och Johan Frisk organiserat ett upprop om att Smålands Stövarklubb skulle arrangera en storjakt med stövare på räv och hare söder om Växjö. Frivilliga deltagaravgifter och övriga intäkter skulle gå till Barncancerfonden. Marker, hundar, sponsorgåvor mm var väl förberedda och runt 40-50 intresserade hade anmält sitt intresse. Vid samlingen på Vöxjö jaktskytteklubb kl 0700 hade Dianas samarbete med vädergudarna misslyckats totalt. Efter veckor av fint jaktväder låg nu skaren på drygt 2 cm ovanpå ett 15-20 cm tjockt snölager och var otäckt hård. För oss hundförare och jaktledning återstod inget annat än att meddela den förväntansfulla jägarskaran att det var totalt utsiktslöst att låta stövarna jaga denna dag. Besvikelsen hos oss alla var stor men förståelsen för vårt beslut var total. Istället beslöt vi enhälligt och på stående fot att göra ett nytt försök nästa år. Det blir den  första söndagen i februari som inte krockar med Eksjöprovet. Ett stort tack till alla som var inblandade och vi ser fram emot att lyckas bättre med vädret nästa år!/Cenneth Q

Så har vi då genomfört allt det som vi planerat för 2014. Som vanligt har de ansvariga skött våra arrangemang på sätt med stor bravur. Efter nyår tar vi tag i verksamheterna igen. Ska bli spännande att se om 2014 års jaktprov i januari - februari kan kan matchas 2015...... Inför årsmötet våren 2015 kommer en mera genomgripande analys av det gångna verksamhetsårets resultat. Men redan nu är det en grej jag vill att alla ska fundera över. Hur står det till med vår klubbkänsla och klubbanda? Vilken samhörighet känner vi med varandra? Är det roligt att vara medlem i Smålands Stövarklubb? Eller är det bara ett nödvändigt ont för att få ställa upp med hunden på utställning och/eller jaktprov? Vad finns det för attraktiva mervärden i vårt medlemsskap? Är länsvisa klubbträffar något att satsa på? Om så - vilket innehåll mska de ha och när ska de genomföras? Om inte - vad istället? Ingenting? Många frågor. Få svar. Och ändå finns det ju, som bekant, en massa "mästarämnen" ute i våra småländska bygder. Som på Twitter och Face-book kan nästan allt till fulländning. Varför inte här? Du som har synpunkter och idéer - ta kontakt med våra länsombud och sätt lite fart och fläkt över tillvaron. Inte minst under den tid på året då stövarna är under återhämtning. Du hittar våra länsombud på sid 44 i STÖVAREN nr 4 2014. F län - Bengt Ljungberg. G län - Bengt Lindell och Johan Frisk. H län - Tomie Carlsson.

Hoppas nu alla får tillfälle att vara ute och njuta av den vår som den svage kallar höst och vinter. Lev väl, var rädda om er och se till att ha roligt med stövarna. Det är väl ändå därför vi håller på, eller......?

/Cenneth

Extra information