De grundläggande kraven är att en blivande domare är medlem i Svenska Stövarklubben, har fyllt 21 år (vid särskilda skäl 19 år) och har erfarenhet avjakt med drivande hund.

Vi ser gärna att det är erfarenhet från stövarjakt som den blivande domaren har.

Det är lokalklubbens styrelse som handhar och ansvarar för rekryteringen och utbildningen av nya domare.

Utbildningen består av en teoretisk och en praktisk del.Om teoriutbildningen blir godkänd skall du som aspirant delta på minst två officiella jaktprov och tillsammans med en domaremed minst tre års (3) praktik som domare diskutera de olika bedömningsmomenten som ingår i jaktprovet.

Därefter gör du en egen provbedömning, ett så kallat examinationsprov. Efter sammanlagt minst tre prov med olika utbildningsledare (domare) där bedömda hundar på provet måste ha erhållit prisvärt drev, kan utbildningsdomarna och kollegiet godkänna aspiranten som jaktprovsdomare. Slutligen är det Svenska Stövarklubbens styrelse som ger auktoritet åt den nya domaren, dock endast för en period av tre år. En domare som regelbundet tjänstgjort under treårsperioden och följt god domaretik får automatiskt en auktorisation för lika många år. Det är Svenska Stövarklubbens jaktprovregler och jaktprovsanvisningar som är rättesnöret, de skall alltid finnas med både när du går aspirant och när du är färdig domare. Utan den så är det inte lätt att ge de rätta  egenskapspoängen. Dessa som är preliminära skall du presentera för hundföraren efter provtidens slut.

Verkar det svårt? Det är egentligen inte så märkvärdigt men kom ihåg att det är någon annan än du själv företrädesvis en jaktprovsdomare som måste rekommendera dig som aspirant och det skriftligt.

 

Jaktprovsdomaransvarig