Jaktprov genomförs ungefär som vanlig jakt. Priset bestäms av drevtid och de

jaktegenskaper som hunden visar under provdagen (egenskapspoäng).

Provdagen omfattar minst fem timmar. Efter upptag har hunden fyra timmar på

sig att arbeta.

Öppenklassprov omfattar en dag medan Elitklassprov genomförs under två provdagar i

följd.

Andra provformer är Rävprov och Rådjurs-renhetsprov (RR-prov).

Du kan starta på din egen jaktmark tills hunden erövrat 1:a pris Ökl. Stövare behöver

inte ha pris på utställning för att delta i jaktprov. Hund som startar i marker där det finns

rådjur, måste i praktiken vara rådjursren. Vissa undantag finns beroende på hundens

ålder.

För de olika prisvalörena krävs dessa effektiva drevtider.

1:a pris 120min

2:a pris 80 min.

3:e pris 40 min.

Effektiv drevtid innebär att tappter längre än fem minuter frånräknas drevtiden.

Tappt över 60 min. räknas som dödtappt.

Kontakta någon av våra duktiga jaktprovsdomare. Vilka domare som finns i ditt

närområde ser du i domarregistret.