Metoder inom Smålands Stövarklubb för att utse domare vid jaktprov av Mästerskapskaraktär.
1. Det är Styrelsens för Smålands Stövarklubb ansvar och uppgift att ta ut och besluta om vilka domare som ska representera klubben vid jaktprovstävlingar av mästerskapskaraktär.
2. Det ska innebära särskilt hög status att bli utsedd att representera Smålands Stövarklubb som jaktprovsdomare vid mästerskapstävlingar.
3. I första hand ska ett ansökningsförfarande från klubbens godkända jaktprovsdomare tillämpas. Aktuella domaruppgifter för mästerskaps-tävlingar resp. år läggs ut i såväl domarenkät som på hemsida och kungörs även vid klubbens årsmöte. Ansökningstiders utgång kungörs i samband med utsändandet av domarenkäten.
4. Först vid ev. brist på lämpliga sökanden gör styrelsen egna försök till handplockning. Det skall eftersträvas att uttagningarna fördelas så jämt som möjligt över kvalificerade domar, med hänsyn till tidigare uppdrag.

Kriterier för jaktprovsdomare som ska kunna komma ifråga att representera Smålands Stövarklubb vid mästerskapstävlingar
1. Känd och erkänd för sin duglighet som jaktprovsdomare och sin sociala förmåga även i de sammanhang som ligger utanför själva domarinsatsen men inom ramen för en mästerskapstävling.
2. Stor erfarenhet som jaktprovsdomare.
3. Känd och erkänd samarbetsförmåga (eftersom mästerskap som regel döms av domarpar).
4. Flertal jaktprovsdomarinsatser och deltagande på domarkollegium varje år.
5. Vid behov av prioritering mellan sökande med likvärdiga meriter enligt p1 - 4 ska även andra ideella insatser inom klubbens verksamhetsområden värderas och premieras.

2018-04-07 Smålands Stövarklubb