Inbjudan till jaktprov jaktåret 2024-2025

Öppenklassprov (Ökl), Särskilt Rävprov (SR), Elitklassprov (Ekl),  Rörligt Elitklassprov(REkl), Särskilt Rörligt Elitklassprov för räv (REklRäv) och Rådjursrenhetsprov (RR).

Medlemmar i Svenska Stövarklubben inbjuds till Ökl Ekl och REkl hare under tiden 2024-09-01--2025-02-28 (skogshare t o m 2024-02-15), samt SR Räv, EklRäv och REklRäv 2024-09-01-- 2025-02-28.

RR 2024-09-01--2025-02-28.

OBSERVERA att nya jakprovsregler gäller från 1/9-23.

För start i EKL, se regelboken vilka meriter som krävs. Alla meriter för start i Ekl där Ukl ingår ska vara tagna senast 2023-02-28.

Hundar som startar på jaktprov skall vara minst 12 månader gamla.

Anmälan till Ökl, SR( och RR skall ske senast dagen före önskad provdag. Hundägare kontaktar själv domare.

Anmälan görs enklast via länk på hemsidan eller på SvStk hemsida och betalning skall ske på densamma.

Vid problem med anmälning kontakta någon kommissarie via telefon.

Anmälan till Rörligt Elitklassprov (REkl) skall ske dagen före önskad provdag. Föranmälan bör ske tidigare eftersom kommissarien skall godkänna provmark och domare. Se vidare under ”Att tänka på vid jaktprov.”

Om hund provas annan dag än den anmälda måste provet ovillkorligen underkännas.

Anmälan om provdag, domare och provområde skall ske till kommissarie inom respektive län enligt nedanstående förteckning.

Anmälningsavgiften betalas direkt via anmälningssidan. Vid Ökl,RR, REkl, SR och REklRäv Betalar hundägare anmälningsavgiften på anmälningssidan och betalar domarens arvode plus reseersättning direkt till domaren.

.

Klubben bjuder på anmälningsavgiften för hundens första start på, Ökl eller SR (gäller klubbens ordinarie medlemmar).

Kommissarier

Anmälan, Ökl, SR, REkl samt RR skall ske till någon av följande:

F län

Bo Hagelvik, Hetseryd Kåragården, 57002 Stockaryd. Tel 0382-20737 eller 070-3478240. E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Bengt Ljungberg, Gällarydsvägen Björkhamra, 33152 Bor. Tel 070-2836588. E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Thomas Larsson, Olsbo, 56025 Bottnaryd. Tel 036-25044 eller 0706-164068. E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

G län

Tore Nilsson Skedaströmsvägen 1. 36431 Åseda 076-8412117  E.post:  Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Björn Malmgren, Boda Skräddarlycke, 35594 Vederslöv. Tel 0470-778251 eller 070-5212491.  E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

H län

Åke Lundström, Ungsberg Klasedal, 57791 Hultsfred. Tel 0495-12966 eller 070-6593761. E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Kent Allansson, Bossmåla 110, 38899 Påryd. Tel 0480-91347 eller 070-3980588. E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

OBS! Kommissarierna kallar till kollegium i början av november, i början av januari samt i

 början av mars och fastställer jaktproven.

 Dessa läggs in på klubbdata och vidarebefordras till Bo Titusson.

 Kommissarierna redovisar 12-31 och 03-31 till kassören.

Anmälningsavgifter

IntEkl                     2000 Sek hela beloppet betalas in till klubben

REkl + REklräv           1200:- (500:- till klubben)                                                                             

Ökl  och SR                   500:- (200:- till klubben)                                                                      

RR                                  250:- (100:- till klubben)

RR vildsvinshund         500:- (350:- till klubben)

Reseersättnings nivån kommer att bestämmas på årsmötet.

                                                                                                                                          

DM Harhundar

Årets DM anordnas av Södermanlands Stk tid och plats ej fastställt

Stövar SM för Harhundar

Årets SM anordnas av Sydsvenska Stövarklubben

Tid och plats meddelas senare!

Stövar SM för Rävhundar

Klubb, tid och plats ej fastställt

 

 

Elitklassprov

 

Kosta IntEkl   

OBS!! Även i år är Kostaprovet också Klubbmästerskap och uttagning till DM 2025                                                                                      

Internationellt Ekl 2024-09-10/12.  Samling 2024-12-08. I mån av plats öppnas provet även för öppenklasshundar. Vill du starta på SR eller REklRäv, anmäl hunden!

Anmälan senast 2024-11-20 via den nya anmälningssidan. Vid tekniska problem eller hjälp med anmälan, kontakta Björn Malmgren Tel 0705212491. E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.  

Ölandsräven

EKLRäv 2025-01-11/12 samling 2025-01-10

Vid mån av plats kan även hundar på endagars SR prov och Harprov starta.

Anmälan senast 2024-12-23 via den nya anmälningssidan. Vid tekniska problem eller hjälp med anmälan kontakta Tobias Knutsson  mail: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Eller telefon 0702100839 max antal hundar 10 st.

Länskampen för icke JCH-Hundar

Ekl 2025-01-15/16.

Anmälan senast 2025-01-01 via den nya anmälningssidan. Vid tekniska problem eller hjälp med anmälan kontakta Kommissarien i respektive län.

F-län Bo Titusson Tel 070-6901931. E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

G-län Tore Nilsson Tel 076-8412117  E.post:  Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

H-län P-G Sohlberg Tel 070-3327811 E-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Provet är öppet för hundar som ej tidigare erhållit 1:a pris Ekl. Provet är i första hand till för egna medlemmar. Eventuell mat och logi anordnas av hundägaren. I mån av plats öppnas provet även för öppenklasshundar. Vill du starta på SR eller EklRäv, anmäl hunden! OBS! vid överanmälan kommer lottning att ske.

Krav: Godkänt RR.

Eksjö intEkl

Internationellt Ekl 2025-02-01/02. Samling 2025-01-31.

Anmälan senast 2025-01-18 via den nya anmälningssidan. Vid tekniska problem eller hjälp med anmälan kontakta Bjarne Engström

Tel 0706473182 E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Max 55 hundar.

Krav: Godkänt RR.

Smålandsräven IntEkl (tillika Klubbmästerskap räv)

Internationellt EklRäv genomförs i klubbens regi runt sjön Åsnen 2025-02-15/16.

Samling 2025-02-14

Anmälan senast 2025-02-04 via den nya anmälningssidan. Vid tekniska problem eller hjälp med anmälan kontakta Björn Malmgren,

Tel 0470-778251; 070-5212491. E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Max 20 hundar.

Krav: Godkänt RR.

 Anmälan

En anmälan till ovanstående Ekl är giltig när anmälan och anmälningsavgift har inkommit.

För att ha rätt att starta skall anmälan och startavgift inkommit senast sista anmälningsdagen.

Övrigt

  • Med anledning av väderleken, kan det bli svårt att fastställa om våra fasta prov är genomförbara eller inte. Beslut måste kanske fattas sent, vilket kan innebära att katalogen kommer på vår hemsida, och att deltagarna får densamma i handen vid samlingen inför respektive jaktprov.
  • Om det blir några förändringar i planerat jaktprovsprogram, kommer detta att framgå av vår hemsida.

                                                                                                                  

                                                                                                              

Att tänka på vid jaktprov                                                                              

- Under september månad är provtiden 0700-1600, övrig tid 0800-1600.

- RR genomförs enligt två alternativ. Se Jaktprovsregler och Jaktprovsanvisningar sid 28. 

- För att få starta i Ekl eller REkl skall hunden ha erövrat två 1:a pris Ökl eller ett 1:a pris Ökl jämte två RR diplom erövrade under två jaktår.

- För att få starta i EklRäv eller REklRäv skall hunden ha erövrat två 1:a pris SR eller ett 1:a pris SR jämte två RR-diplom erövrade under två jaktår.

-  Ökl och SR skall dömas av domare från SmStK eller domare som godkänts av densamma.

- För att få starta på jaktprov måste hunden vara minst 12 månader gammal.

- Domare som dömt hund till 1:a pris i Ökl eller SR får ej döma aktuell hund i fortsättningen vid Ökl och SR  (undantag vid lottningsförfarande).

- Domare skall ej döma hund från egen uppfödning eller avkomma efter egen täckhund.

- Ökl/SR och RR får genomföras under samma dag under förutsättning att båda proven är anmälda till kommissarie enligt gällande rutiner. RR skall genomföras före Ökl/SR/(utvilad hund).

- Domare skall alltid sträva efter att sammanräkning av tid stämmer vid aktuellt släpp. Om släppet avbryts före dödtappt skall det anges i upplysningsrutan att man avbröt på ägarens begäran.

- Domare skall ange anledningen till dödtappt i upplysningsrutan. Skriv dessutom ett omdöme om hunden.

- Det är domarens skyldighet att meddela hundägaren resultatet av jaktprovet, innan hundägare och domare skiljs åt för dagen.

- Domaren skall se eller spåra drevdjuret! OBS! Vid tilldelning av 6 poäng vid drevarbete samt 6 och 5 poäng vid skallmarkering skall drevdjuret ses!

- Om hunden har chipmärkning, är det hundägarens skyldighet att styrka hundens identitet på Ökl. Om det verkar krångligt, kan du öronmärka hunden vid ett planerat veterinärbesök, där

hunden sövs. Vid klubbens fasta prov finns chipavläsare tillgänglig.

-Om hundägaren önskar få diplom efter genomfört jaktprov, skall detta meddelas kommissarien.

- Ägare, delägare och förare av hund skall vara medlem i någon klubb inom SKK-organisationen.

 REkl

  • Tvådagarsprov i följd på hare/räv anordnas på av hundägaren anskaffade provmarker (olika dag 1 och dag 2) inom klubbens verksamhetsområde, som kommissarien godkänt. Provas hunden utanför verksamhetsområdet, eller på annan dag än anmält, kan provet komma att strykas.
  • Detta prov skall genomföras på marker, där hunden vanligtvis inte jagar.
  • REkl skall bedömas av olika domare respektive provdag, som hundägaren anskaffat och kommissarien har godkänt. Domarna skall ej ha dömt hunden till 1:a pris Ökl/SR/tidigare.
  • Anmälan skall ske till kommissarien snarast efter det att hundägaren har skaffat mark och domare.

     Provdag skall fastställas och anmälas till kommissarien senast dagen före provdag.

  • Berättigade att starta är hundar som vid jaktprov erövrat två 1:a pris i Ökl/SR

      eller ett 1:a pris i Ökl/SR, jämte två RR erövrade under två jaktår.

  • REkl kostar 1200 sek, anmälningsavgiften skall betalas in via anmälningssidan, Bankgiro eller Swish. Domararvodet och eventuell reseersättning betalas direkt till respektive domare

RR för vildsvinshundar

Klubbtillhörighet

Hundägare skall vara medlem i SKK.

Rapportering mm

-Efter genomfört prov, skall provet behandlas i kollegium (telefonkollegium är lämpligt för att minska handläggningstiden).

-Provet sänds in till SKK:s jaktprovskommitté genom kommissariens försorg.

Kostnader

-Provet kostar hundägaren 500 sek + reseersättning till domare.

Övrigt

-Vildsvinshund med godkänt RR får släppas 08-01 (om hunden inte driver älg).

  • .

Bjarne Engström (jaktprovsansvarig)