Inbjudan till jaktprov jaktåret 2023-2024

Öppenklassprov (Ökl), Särskilt Rävprov (SR), Fast Elitklassprov (Ekl), Rörligt Elitklassprov(REkl), Särskilt Rörligt Elitklassprov för räv (REklRäv) och Rådjursrenhetsprov (RR).

Medlemmar i Svenska Stövarklubben inbjuds till Ökl Ekl och REkl hare under tiden 2023-09-01--2024-02-29 (skogshare t o m 2024-02-15), samt SR Räv, EklRäv och REklRäv 2023-09-01-- 2024-02-29.

RR 2023-09-01--2024-02-29.

OBSERVERA att nya jakprovsregler gäller från 1/9-23.

För start i EKL, se regelboken vilka meriter som krävs. Alla meriter för start i Ekl där Ukl ingår ska vara tagna senast 2023-02-28.

Hundar som startar på jaktprov skall vara minst 12 månader gamla.

Anmälan till Ökl, SR( och RR skall ske senast dagen före önskad provdag. Hundägare kontaktar själv domare.

Anmälan görs i "Stövardata" via vår hemsida. På startsidan finns ett gult fält på högersidan "Anmäl till jaktprov här" gå in där och anmäl, betalning skall ske där också. 

Betalning för provet görs samtidigt med anmälan i "Stövardata"

Vid problem med anmälning kontakta någon kommissarie via telefon.

Anmälan till Rörligt Elitklassprov (REkl) skall ske dagen före önskad provdag. Föranmälan bör ske tidigare eftersom kommissarien skall godkänna provmark och domare. Se vidare under ”Att tänka på vid jaktprov.”

Om hund provas annan dag än den anmälda måste provet ovillkorligen underkännas.

Anmälan om provdag, domare och provområde skall ske på  anmälningssidan i respektive län enligt nedanstående förteckning.

Vid Ökl, SR, REkl och REklRäv Betalar hundägare anmälningsavgiften på anmälningssidan och betalar domarens arvode plus reseersättning direkt till domaren.

Klubben bjuder på anmälningsavgiften för hundens första start på, Ökl eller SR (gäller klubbens ordinarie medlemmar). Skicka meddelande till kassören i SMSTK om återbetalning av startavgiften.

Kommissarier

F län

Bo Hagelvik, Hetseryd Kåragården, 57002 Stockaryd. Tel 0382-20737 eller 070-3478240. E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Bengt Ljungberg, Gällarydsvägen Björkhamra, 33152 Bor. Tel 070-2836588. E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Thomas Larsson, Olsbo, 56025 Bottnaryd. Tel 036-25044 eller 0706-164068. E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

G län

Tore Nilsson Skedaströmsvägen 1. 36431 Åseda 076-8412117 E.post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Björn Malmgren, Boda Skräddarlycke, 35594 Vederslöv. Tel 0470-778251 eller 070-5212491. E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

H län

Åke Lundström, Ungsberg Klasedal, 57791 Hultsfred. Tel 0495-12966 eller 070-6593761. E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Kent Allansson, Bossmåla 110, 38899 Påryd. Tel 0480-91347 eller 070-3980588. E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Anmälningsavgifter

IntEkl                    2000 Sek hela beloppet betalas in till klubben

REkl + REklräv          1200:- (500:- till klubben)                                                                    

Ökl och SR               500:- (200:- till klubben)                                                               

RR                             250:- (100:- till klubben)

RR vildsvinshund      500:- (350:- till klubben)

Reseersättnings nivån kommer att bestämmas på årsmötet.

                                                                                                                                         

DM Harhundar 

Årets DM anordnas av Östergötlands Stk i trakterna av Sommen 2023-10-28/29. Samling 2023-10-27

Stövar SM för Harhundar   

Årets SM anordnas av Västsvenska Stövarklubben

Tid och plats meddelas senare!

Stövar SM för Rävhundar 

Årets SM arrangeras av Gävleborg/ Västernorrlands Stk

2023-9-10/11 plats meddelas senare

Uttagning till Räv-SM sker på fjolårets meriter. Sveriges 10 bästa rävhundar startar.          

Anmälan sker till egen klubb och skall innehålla hundens namn och registreringsnummer, ägarens namn, adress och telefonnummer samt kopia på jaktprovsprotokoll.

 

Elitklassprov

 

Kosta    

OBS!! Även i år är Kostaprovet också Klubbmästerskap och uttagning till DM 2024                                                                                     

Internationellt Ekl 2023-12-11/12. Samling 2023-12-10. I mån av plats öppnas provet även för öppenklasshundar. Vill du starta på SR eller REklRäv, anmäl hunden!

Anmälan senast 2023-11-23 via den nya anmälningssidan. Vid tekniska problem eller hjälp med anmälan, kontakta Björn Malmgren Tel 0705212491. E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Ölandsräven

EKLRäv 2024-01-06/07 samling 2024-01-05

Vid mån av plats kan även hundar på endagars SR prov och Harprov starta.

Anmälan senast 2023-12-20 via den nya anmälningssidan. Vid tekniska problem eller hjälp med anmälan kontakta Tobias Knutsson mail: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Eller telefon 0702100839 max antal hundar 10 st.

Länskampen för icke JCH-Hundar

Ekl 2024-01-10/11.

Anmälan senast 2024-01-01 via den nya anmälningssidan. Vid tekniska problem eller hjälp med anmälan kontakta Kommissarien i respektive län..

Marker och domare anordnas av provkommitten.

F-län Bo Titusson Tel 070-6901931. E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

G-län Tore Nilsson Tel 076-8412117 E.post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

H-län P-G Solberg Tel 070-3327811 E-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Provet är öppet för hundar som ej tidigare erhållit 1:a pris Ekl. Provet är i första hand till för egna medlemmar. Eventuell mat och logi anordnas av hundägaren. I mån av plats öppnas provet även för öppenklasshundar. Vill du starta på SR eller EklRäv, anmäl hunden! OBS! vid överanmälan kommer lottning att ske.

Krav: Godkänt RR.

Eksjö 

Internationellt Ekl 2024-02-03/04. Samling 2024-02-02.

Anmälan senast 2024-01-20 via den nya anmälningssidan. Vid tekniska problem eller hjälp med anmälan kontakta Bjarne Engström

Tel 0706473182 E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Max 55 hundar.

Krav: Godkänt RR.

Smålandsräven (tillika Klubbmästerskap räv) 

Internationellt EklRäv genomförs i klubbens regi runt sjön Åsnen 2024-02-17/18.

Samling 2024-02-16

Anmälan senast 2024-02-04 via den nya anmälningssidan. Vid tekniska problem eller hjälp med anmälan kontakta Björn Malmgren,

Tel 0470-778251; 070-5212491. E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Samverksamhet kommer att ske med Schillerstövarföreningen och Grythundsklubben.

Max 20 hundar.

Krav: Godkänt RR.

Anmälan

En anmälan till ovanstående Ekl är giltig när anmälan och anmälningsavgift har betalts via Stövardata.

För att ha rätt att starta skall anmälan och startavgift inkommit senast sista anmälningsdagen.

Övrigt

  • Med anledning av väderleken, kan det bli svårt att fastställa om våra fasta prov är genomförbara eller inte. Beslut måste kanske fattas sent, vilket kan innebära att katalogen kommer på vår hemsida, och att deltagarna får densamma i handen vid samlingen inför respektive jaktprov.
  • Om det blir några förändringar i planerat jaktprovsprogram, kommer detta att framgå av vår hemsida.

                                                                                                                                                                                                                                                 

Att tänka på vid jaktprov                                                                             

 - Under september månad är provtiden 0700-1600, övrig tid 0800-1600.

- RR genomförs enligt två alternativ. Se Jaktprovsregler och Jaktprovsanvisningar sid 28.

- För att få starta i Ekl eller REkl skall hunden ha erövrat två 1:a pris Ökl eller ett 1:a pris Ökl jämte två RR diplom erövrade under två jaktår.

- För att få starta i EklRäv eller REklRäv skall hunden ha erövrat två 1:a pris SR eller ett 1:a pris SR jämte två RR-diplom erövrade under två jaktår.

- Ökl och SR skall dömas av domare från SmStK eller domare som godkänts av densamma.

- För att få starta på jaktprov måste hunden vara minst 12 månader gammal.

- Domare som dömt hund till 1:a pris i Ökl eller SR får ej döma aktuell hund i fortsättningen vid Ökl och SR (undantag vid lottningsförfarande).

- Domare skall ej döma hund från egen uppfödning eller avkomma efter egen täckhund.

- Ökl/SR och RR får genomföras under samma dag under förutsättning att båda proven är anmälda till kommissarie enligt gällande rutiner. RR skall genomföras före Ökl/SR/(utvilad hund).

- RR krävs vid start i Ekl, REkl, EklRäv och REklRäv efter 01-01.

- Domare skall alltid sträva efter att sammanräkning av tid stämmer vid aktuellt släpp. Om släppet avbryts före dödtappt skall det anges i upplysningsrutan att man avbröt på ägarens begäran.

- Domare skall ange anledningen till dödtappt i upplysningsrutan. Skriv dessutom ett omdöme om hunden.

- Det är domarens skyldighet att meddela hundägaren resultatet av jaktprovet, innan hundägare och domare skiljs åt för dagen.

- Om hunden har chipmärkning, är det hundägarens skyldighet att styrka hundens identitet på Ökl. 

. Vid klubbens fasta prov finns chipavläsare tillgänglig.

-Om hundägaren önskar få diplom efter genomfört jaktprov, skall detta meddelas kommissarien.

- Ägare, delägare och förare av hund skall vara medlem i någon klubb inom SKK-organisationen.

REkl 

Tvådagarsprov i följd på hare/räv anordnas på av hundägaren anskaffade provmarker (olika dag 1 och dag 2) inom klubbens verksamhetsområde, som kommissarien godkänt. Provas hunden utanför verksamhetsområdet, eller på annan dag än anmält, kan provet komma att strykas.

  • Detta prov skall genomföras på marker, där hunden vanligtvis inte jagar.
  • REkl skall bedömas av olika domare respektive provdag, som hundägaren anskaffat och kommissarien har godkänt. Domarna skall ej ha dömt hunden till 1:a pris Ökl/SR/tidigare.
  • Anmälan skall ske till kommissarien snarast efter det att hundägaren har skaffat mark och domare.

     Provdag skall och anmälas på anmälningssidan i Stövardata senast dagen före provdag.

  • Berättigade att starta är hundar som vid jaktprov erövrat två 1:a pris i Ökl/SR

     eller ett 1:a pris i Ökl/SR, jämte två RR erövrade under två jaktår.

  • REkl kostar 500 sek, anmälningsavgiften skall betalas in via anmälningssidan. Domararvodet 350 sek per dag och eventuell reseersättning betalas direkt till respektive domare

RR för vildsvinshundar

Klubbtillhörighet

Hundägare skall vara medlem i SKK.

Rapportering mm

-Efter genomfört prov, skall provet behandlas i kollegium (telefonkollegium är lämpligt för att minska handläggningstiden).

-Provet sänds in till SKK:s jaktprovskommitté genom kommissariens försorg.

Kostnader

-Provet kostar hundägaren 500 sek + reseersättning till domare.

 

Övrigt

-Vildsvinshund med godkänt RR får släppas 08-01 (om hunden inte driver älg).

Drevprovsregler

  • En viss återgång till tidigare regler med delad poäng på skallet, poäng på lydnad och så vidare.
  • Under försommaren och sommar kommer det att hållas utbildningar på olika orter och på Teams. Utbildningen är obligatorisk.
  • Nytt anmälningsprogram och ett nytt rapporteringssystem kommer också att vara i funktion, vi tittar även på detta under utbildningarna.

Bjarne Engström (jaktprovsansvarig)