Styrelsen protokollförda möten redovisas här med senaste protokoll överst.

Protokoll Smålands stövarklubbs styrelsemöte 2021-12-06

Protokoll Smålands stövarklubbs styrelsemöte 2021-09-27

Årsmötesprotokoll Smålands Stövarklubb


2021-08-29

Protokoll Smålands stövarklubbs konstituerande styrelsemöte 2021-08-29
i Åseda Folkets Park.

Närvarande: Bengt Ljungberg, Agne Petersson, Roger Nilsson, Hans Norberg, Anna Lindborg, Per-Gunnar Solberg, Anders Karlsson, Ulf Sivberg och Bjarne Engström.

§1 Mötets öppnande
Ordförande Bengt öppnar dagens möte.

§2 Val av justerare
Bjarne väljs att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

§3 Konstitution
Roger förblir sekreterare, Agne är fortsatt kassör, Ulf blir biträdande jaktprovsansvarig, Anders tar sig an vandringspriserna och Per-Gunnar blir medlemsansvarig. Anna har sina grupper i stort sett klara inför nästa års utställningar, Bjarne har allt under kontroll gällande jaktproven.

§4 Nästa möte
Nästa styrelsemöte blir den 27/9 kl. 19.00 i Korsberga på Vänhems Café.
Vi möts upp vid 18.30 och tar en macka innan mötet.

 

§5 Mötet avslutas.
Ordföranden tackar de församlade och avslutar mötet.

 

Bengt Ljungberg Roger Nilsson
Ordförande Sekreterare

 

Bjarne Engström
Justerare

Protokoll Smålands stövarklubbs styrelsemöte 2021-08-09
på Vrigstad värdshus.

Protokoll Smålands stövarklubbs styrelsemöte 2021-05-17
via Teams

Protokoll från Smålands stövarklubbs styrelsemöte 2021-03-29

via Teams.

Protokoll Smålands stövarklubbs styrelsemöte  2021-02-22